Bezpieczne lokaty bankowe

Bezpieczne lokaty bankowe

Bezpieczne lokaty bankoweLokaty bankowe, znane również jako depozyty bankowe, to produkty finansowe, które zapewniają mniejszy lub większy zysk. Można stwierdzić, że jest to pożyczka udzielana bankowi przez klienta w zamian za odsetki.
 

Lokaty to produkty inwestycyjne, polegające na ulokowaniu określonej kwoty w banku na ustalony w umowie czas. Dostępne są lokaty krótko- i długoterminowe, poszczególne propozycje różnią się przede wszystkim okresem trwania oraz umownymi odsetkami.

Jakie jest oprocentowanie lokat bankowych?

Oprocentowanie w przypadku lokat długoterminowych na pozór jest korzystniejsze, należy jednak pamiętać, że zerwanie umowy przed upływem określonego czasu skutkuje całkowitą utratą odsetek. W praktyce oznacza to, że decyzja o założeniu lokaty powinna być przemyślana i dostosowana do możliwości konkretnej osoby.

Krótko – czy długoterminowa?

Lokatę można założyć na okres od jednego do kilkunastu miesięcy. Zerwanie umowy w czasie trwania lokaty oznacza utratę naliczonych do tej pory odsetek. Jest najważniejszy czynnik, który decyduje o wyborze konkretnego produktu.

Lokaty długoterminowe sprawdzają się w przypadku osób, które posiadają odpowiednie zaplecze finansowe, czyli środki, które można wykorzystać w przypadku wystąpienia nieplanowych wydatków.

Lokaty długoterminowe sprawdzają się także w przypadku gromadzenia środków na konkretny cel, np. zakup samochodu czy egzotyczny wyjazd.

Osoby, które w danym momencie posiadają wolną gotówkę i zmierzają zainwestować środki w lokatę, aczkolwiek nie mają pewności, czy podczas trwania umowy nie wystąpi sytuacja, gdy będzie konieczne zerwanie umowy, powinny zdecydować się na lokatę krótkoterminową, która w tym przypadku jest znacznie bezpieczniejsza. Warto nadmienić, że każdą lokatę można przedłużyć na taki sam okres, wypłacając wyłącznie zgromadzone odsetki.

Śmiało można więc stwierdzić, że lokata krótkoterminowa to optymalne narzędzie finansowe w przypadku osób, które posiadają wolne środki i chcą je korzystnie zainwestować. Zaletą tego produktu jest również to, że minimalna wartość lokat krótkoterminowych w większości instytucji finansowych jest niższa niż lokat długoterminowych.

Sprawdź również https://santanderconsumer.pl/lokaty/