Ocena spółek handlowych

Inwestowanie w fundusze akcji i obligacji

Ocena spółek handlowych Tak samo jak każdy inny typ spółek notowanych na giełdzie, tak i w przypadku spółek handlowych duże znaczenie ma rzetelna ocena ich zestawień finansowych. W zależności od branży takie zestawienia czytać należy nieco inaczej, a porównywanie wyspecjalizowanych firm handlowych z innego typu podmiotami nie zawsze jest działaniem korzystnym i sensownym.

Przypadku firm handlowych jedną z istotniejszych kwestii jest właśnie tak zwana rentowność sprzedaży. Dla spółek handlu detalicznego jest to jeden z najważniejszych czynników który można oszacować na bazie ogólnodostępnych materiałów, czyli publikowanych przez spółki kwartalnych sprawozdań finansowych. Sam zysk netto nie zawsze jest kryterium najważniejszym. Czynnik ten może być bowiem, w pewnym stopniu przynajmniej zaburzony na przykład zyskami wynikającymi z działalności poza handlowej.

Określenie rentowności sprzedaży

Najlepszym sposobem oceny spółek handlowych jest w tym przypadku dokładne określenie rentowności sprzedaży, czyli jaką marżę przedsiębiorstwo uzyskuje ze sprzedaży oraz jakie koszty ponoszone są na prowadzenie działalności gospodarczej. Jako, że koszty i zyski ze sprzedaży są publikowane w raportach finansowych, dosyć łatwo można to sprawdzić. O wiele bardziej perspektywiczne są te podmioty, które przy mniejszych kosztach prowadzenia działalności są w stanie wypracować większą rentowność sprzedaży. Spokojnie można założyć, że jeśli nie dojdzie do nieprzewidzianego zachwiania rynku, to właśnie takie spółki w dłuższej perspektywie czasowej zyskiwać będą na wartości. Poza tym większe zyski to także szansa na wypłatę akcjonariuszom dywidendy. W sektorze handlu detalicznego, także na rynkach światowych jest to sytuacja raczej rzadka, tak więc regularna wypłata przez taką spółkę dywidendy może być kolejnym czynnikiem jak najbardziej zachęcającym do dokonania zakupu akcji takiej właśnie spółki.

Ocena branży

Przy dokonywaniu oceny należy brać także pod uwagę całą branże. Jeśli panuje recesja, to dobre wyniki finansowe tym bardziej powinny zachęcać do inwestowania, ale należy spodziewać się także powstania ewentualnych problemów w przyszłości. Analogicznie unikać należy tych spółek, które w dobrym okresie mają kłopoty finansowe. W sektorze handlowym może być to zapowiedź dosyć poważnych kłopotów takich spółek, a co za tym idzie często także spadku wartości akcji.