System bankowy w Polsce

Najbardziej popularne rodzaje kredytów

System bankowy w PolsceMówiąc o bankach nie da się pominąć tematyki systemu bankowego. Na system bankowy składają się instytucje bankowe oraz normy, które określają relacje pomiędzy nimi oraz otoczeniem. W zdecydowanej większości krajów panuje dwuszczeblowy system bankowy, na który składa się bank centralny oraz banki o charakterze komercyjnym. Podobnie przedstawia się to także w naszym kraju.

Kluczową datą dla nowoczesnego systemu bankowego w Polsce jest rok 1990. Na czele systemu bankowego znajduje się Narodowy Bank Polski, który jest bankiem centralnym. Organem sprawującym nadzór jest Komisja Nadzoru Bankowego, która rozpoczęła swoją działalność w roku 2008. W skład systemu wchodzi także Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewniający bezpieczeństwo środkom, które są gromadzone na rachunkach bankowych. Narodowy Bank Polski dba o to, aby działający w kraju system bankowy był stabilny,a funkcjonowanie banków przebiegało bez zakłóceń. Organem Narodowego Banku Polski jest Rada Polityki Pieniężnej. To właśnie ona jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki pieniężnej, którą prowadzi państwo polskie. Na polski system bankowy składa się także sektor bankowy złożony z banków:

  • komercyjnych;
  • spółdzielczych.

Oddziały instytucji kredytowych także wchodzą do instytucji, które tworzą rynek.

W skład systemu bankowego wchodzą także instytucje, które maja charakter pomocniczy. Instytucje te nie prowadzą działalności bankowej, ale bez nich żaden bank nie może funkcjonować w sposób sprawny. Wśród tych instytucji znajdują się:

  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa;
  • Związek Banków Polskich;
  • Biuro Informacji Kredytowej.

Pamiętajmy, że funkcjonuje także rynek kart płatniczych. Dlatego do instytucji pomocniczych można zaliczyć także drukarnie, które je drukują oraz instytucje ubezpieczeniowe. Te ostatnie odgrywają także bardzo istotną rolę, sprawiają, że system bankowy może działać w sposób wyjątkowo sprawny.

W Polsce działają także parabanki. Nie należą one jednak do systemu bankowego.