Wybór funduszu inwestycyjnego

Obrzęki nóg, żylaki oraz sposoby ich leczenia

Bardzo wiele mówi się o tym, że inwestycja w fundusze wiąże się ze znaczną oszczędnością czasu, który w przeciwnym wypadku inwestor powinien poświęcić na dokładną analizę wszystkich swoich inwestycji. Fundusz inwestycyjny dysponuje specjalistami, którzy zajmują się analizą konkretnych spółek, konkretnych instrumentów finansowych czy obszarów rynków, na których dokonywane są inwestycje.

Wybór funduszu inwestycyjnego

Takie analizy mogą być też oczywiście o wiele bardziej szczegółowe od dokonywanych przez indywidualnych inwestorów. Rolą inwestora zainteresowanego funduszami jest więc ocena i wybór najlepszego dla niego funduszu inwestycyjnego. Bardzo ważne są oczywiście wyniki finansowe osiągane przez fundusze inwestycyjne. Liczy się tutaj nie tylko wysokość samych wyników, ale także i ich stabilność, w zależności jeszcze od typu funduszu.

Na przykład po funduszu agresywnym, inwestującym przede wszystkim w akcje, nie będziemy spodziewać się stabilnych wyników finansowych na przestrzeni wielu lat. Jeśli jednak takiej prawidłowości nie zauważymy w funduszu pieniężnym czy też funduszu zaliczanym do bezpiecznych funduszy inwestycyjnych to może być to już całkiem poważny sygnał alarmowy informujący, że dany fundusz niekoniecznie radzi sobie najlepiej.

Ważna jest także analiza bieżących raportów finansowych emitowanych przez fundusze inwestycyjne w określonych przez przepisy prawa terminach. Prezentowane są przede wszystkim wyniki finansowe, podobnie jak robią to spółki akcyjne, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Istotne informacje na temat funduszy znaleźć można także w prospektach informacyjnych i emisyjnych, często dostępnych także w wersjach elektronicznych.

 Znalezienie obiecujących funduszy inwestycyjnych to jeszcze nie wszystko. Kolejnym krokiem jest ich dopasowanie do swoje strategii inwestycyjnej biorąc pod uwagę poziom ryzyka inwestycyjnego, które inwestor jest w stanie ponieść oraz czas, na który planowana jest cała inwestycja. Te podstawowe czynniki w największym stopniu determinują fundusze inwestycyjne wybierane przez inwestorów.