Proces zdobywania rynku

Amerykańskie fundusze inwestycyjne na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pozyskały z rynku wiele miliardów dolarów, które następnie zostały zainwestowane w rodzimy handel, przemysł i biznes. Każdy prowadzący w Stanach Zjednoczonych firmę prywatną mógł liczyć na bardzo szybkie pozyskanie kapitału inwestorskiego lub partnera biznesowego z grubym portfelem.

indeksTo właśnie nieograniczony niemal kapitał inwestorski w tamtym okresie sprawił, że amerykańska gospodarka wybuchła i dynamicznie rozwinęła się w kierunku globalnego korporacjonizmu i kapitalizmu. Miliardy trzymane przez Amerykanów w sejfach, przysłowiowych skarpetach, na depozytach czy kontach lub lokatach, zostały w tamtym okresie uwolnione i zainwestowane ponownie w rynek przez fundusze inwestycyjne, które bez problemu przekonywały kolejnych zainteresowanych, że warto pójść właśnie tą drogą.

Reklama inwestowanie w fundusze

Inwestowanie swoich oszczędności w krajowy rynek reklamowano nie tylko jako dowód patriotyzmu ekonomicznego, ale również jako sposób na dynamiczne wzbogacanie się. W rzeczywistości najmocniej na wyobraźnię samych Amerykanów z całą pewnością oddziaływał fakt, że wszyscy dookoła – sąsiedzi, rodzina, koledzy czy współpracownicy – chwalili się co kwartał nowymi, doskonałymi wynikami swojego funduszu. Szybko powstała więc w Stanach Zjednoczonych moda na przekazywanie swoich oszczędności funduszom, a notowania funduszy najważniejszych na rynku zaczęły bardzo szybko piąć się w górę. Wprowadzony do nich kapitał dał natomiast szybko możliwość wspieranie poszczególnych gałęzi przemysłu lub biznesu w kraju.

Fundusze inwestycyjne a gospodarka

Działania funduszy mają ogromny wpływ na współczesny kształt gospodarki – zarówno w pozytywnym jak i negatywnym stopniu. Fundusze dysponują bowiem kolosalnymi środkami, które inwestują w te i inne instrumenty dostępne na rynku. Dopóki fundusze działają w sposób sprawdzony i przewidywalny, jak Legg Mason, nie ryzykując pieniędzmi uczestników ani nie ulegając chwilowej presji rynkowej czy trendom, wszyscy mogą się cieszyć. Zarabiają nie tylko klienci funduszu oraz jego właściciele, ale rozwijają się rozmaite spółki i gałęzie przemysłu, na które fundusz stawia. Jeśli jednak fundusz, który wcześniej do danego segmentu wprowadził celowo wiele miliardów dolarów licząc na ogromny zysk, ale przestraszy się i w panice zacznie ten kapitał wycofywać – uderzy nie tylko w wyniki własnej działalności, ale pośrednio może także zaważyć na istnieniu lub funkcjonowaniu dziesiątek podmiotów z danego sektora. Warto więc wiedzieć, jaka jest polityka funduszu, do którego aktualnie planujemy przystąpić.