Charakterystyka kredytu gotówkowego

Rodzaje lokat bankowych

Kredyty gotówkowe zaliczamy do najprostszych i często także najtańszych rodzajów kredytów udzielanych przez banki. Bardzo wiele zależy tutaj jednak jeszcze od kwoty, do której kredytowane będą środki. O ile stosunkowo niewielki kredyt gotówkowy do maksymalnej kwoty kilku czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych będzie często najtańszą spośród wszystkich dostępnych opcji, to już w momencie gdy mówić będziemy o większych kwotach, kredyt gotówkowy może okazać się w wręcz kilkukrotnie droższy od typowego kredytu hipotecznego.

Na pewno jednak zaletą tego instrumentu finansowego będzie znikoma liczba formalności związanych z udzieleniem kredytu przez bank. Jeśli kwota kredytu jest niska, to nie ma wręcz konieczności dostarczania do banku nawet zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych przychodów, mówić można wtedy o typowym kredycie na dowód. Brak formalności dotyczy tutaj także kwestii możliwości przeznaczenia środków z przyznanego kredytu gotówkowego. Mogą być one przeznaczone w zasadzie na dowolny cel, bez konieczności informowania banku o rodzaju planowanych wydatków.

Kredyty celowe

W przypadku pozostałych rodzajów kredytów, czyli tak zwanych kredytów celowych, taki obowiązek już się pojawia, ale sam kredyt może być nieco atrakcyjniejszy jeśli faktycznie planujemy jakiś typowy wydatek, gdzie bank ma przygotowaną odpowiednią celową ofertę kredytową. Przykładem może być zakup samochodu. Inną istotną cechą kredytu gotówkowego, jest jak sama nazwa wskazuje możliwość uzyskania, zwykle zresztą dosyć szybko bo w ciągu jednego dnia, całej kwoty kredytu. Obecnie bank udzielając kredyt gotówkowy, środki wpłaci na rachunek bankowy kredytobiorcy, w przypadku firm finansowych działających poza sektorem bankowym faktycznie możliwa może być wypłata gotówki.

Transze kredytowe

W tak zwanych kredytach celowych natomiast, środki przeważnie wypłacane są w transzach, które porównać możemy po prostu do rat. Przelewane mogą być także nie na konto kredytobiorcy, ale dewelopera czy dilera samochodów w celu sfinansowania realizacji zakupu, który został określony jako cel kredytowania.