W czasach globalnego kryzysu, kiedy w każdym momencie może dojść do inflacji na wielką skalę należy zmienić swoje nastawienie co do całego sektora inwestycji. Niepoprawne jest już podejście mówiące, że inwestuje się, aby zarobić na nowy samochód lub coś innego równie drogiego. Dzisiaj należy tak lokować swoje oszczędności, aby je utrzymać i doprowadzić do takiej sytuacji, aby każdy procent inflacji został odrobiony odpowiednim zyskiem. Nie jest przecież tajemnicą, że siła nabywcza pieniądza zmniejsza się z...