Inwestowanie bezpośrednie, czy poprzez fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie bezpośrednie, czy poprzez fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie bezpośrednie, czy poprzez fundusze inwestycyjne? Szukasz opinii na temat funduszu inwestycyjnego, w którym posiadasz sporo udziałów? Pamiętaj, że fundusz inwestycyjny w teorii był bezpieczny, gdyż w razie krachu może zagwarantować swoim inwestorom zwrot zainwestowanych środków po okresie 5 lat. Czytając prospekt okazuje się jednak, że fundusz działający od ponad roku ma z założenia inwestować środki w akcje w USA, UK oraz UE.

Pamiętajmy, że po uśrednieniu rynki te wzrosły o 6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Fundusz dla odmiany wygenerował sporą stratę. Dlaczego? Okazało się, że fundusz inwestycyjny pobiera jednorazową opłatę w wysokości 4% od powierzonego kapitału.

Opłaty roczne

Opłaty roczne z tytułu zarządzanych środków wynoszą prawie 3,5%. Fundusz może także pobrać opłatę dodatkową w wysokości 20% wypracowanych zysków, jeżeli przekroczą one 7% rocznie. Nawet po pobraniu w/w opłat wyniki funduszu odbiegają od założeń prezentowanych w prospekcie. Grzebiąc głębiej wyszło na jaw, że fundusz znalazł dodatkowe źródło zarobku na nieświadomych klientach. Chcąc naśladować określone rynki akcji fundusz powinien kupić akcje, notowane na wskazanych giełdach lub kupić najtańsze ETF’y, odwzorowujące zachowanie szerokiego rynku akcji. Zamiast tego, fundusz kupował indeksy, co doprowadziło do drastycznego wzrostu kosztów.

Kupując indeks

Kupując indeks kupujemy go z lewarem. Oznacza to, że chcąc kupić jednostki indeksu za powiedzmy 100 tys. potrzebujemy wyłącznie 10 tys. Te środki zblokuje nam broker. Pozostałe 90 tys. pożyczamy. Koszty kredytu są oczywiście ukryte w cenie kontraktu. Dysponując zatem wolnymi środkami pożyczamy je dodatkowo od brokera płacąc odsetki. Przypomina to sytuację, w której bierzemy kredyt, mimo iż mamy mnóstwo wolnych środków ulokowanych na koncie. Są to kwestie, które w żaden sposób nie mogą zostać pominięte wobec czego warto z nich właśnie zdawać sobie sprawę.