Jak odczytywać wyniki funduszy obligacji?

Jak odczytywać wyniki funduszy obligacji?

Jak odczytywać wyniki funduszy obligacji?Zanim zdecydujesz się na fundusz obligacji to warto najpierw poznać odpowiedź na kilka bardzo ważnych pytań. Pytania te stawiane są zarówno przez osoby inwestujące już w fundusze obligacji, jak i przymierzające się do takich inwestycji.

Jednym z nich jest: dlaczego jeden fundusz obligacji może przynieść wysoki, nawet 20-procentowy zysk w skali całego roku, a inny ujemną stopę zwrotu? Jak jest to możliwe, że gdy rentowność obligacji rośnie, to natomiast spada cena jednostki uczestnictwa funduszu obligacji? Kiedy będzie najlepiej zainwestować w fundusz obligacji, aby móc osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu?

Fundusz obligacji

Jaki fundusz obligacji wybrać, aby cieszyć się dużym zyskiem? Dlaczego jeden fundusz obligacji raz przynosi wysoki, nawet 20-procentowy zysk w skali roku, a innym razem ujemną stopę zwrotu? Okazuje się że tak duże różnice w rentowności wynikają przede wszystkim z zachowania się obligacji długoterminowych o stałym oprocentowaniu lub są skutkiem tego, że fundusz inwestuje w obligacje emitowane w innej niż polski złoty walucie. Pierwszym rodzajem funduszu, w którego aktywach przeważają długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Tego typu obligacje charakteryzują się tym, że ustalona w dniu przetargu stopa wypłacanych odsetek jest stała przez cały okres trwania emisji.

Wartość minimalna obligacji

Obligacja ma swoją tzw. wartość nominalną (1000 zł), od której co roku emitent (skarb państwa) wypłaca określoną stopę odsetek, np. 6% (60 zł po każdych dwunastu miesiącach). W momencie jeżeli jest to obligacja 5-letnia, to z góry wiadomo, ile posiadacz tej obligacji otrzyma odsetek od skarbu państwa (5 razy po 60 zł, czyli 300 zł), a na koniec będzie miał zwróconą kwotę odpowiadającą wartości nominalnej tej obligacji (1000 zł). Oczywiście należy jednak zdawać sobie sprawę, że zysk inwestora będzie jednak tym wyższy niż przykładowe tu 300 zł, w sytuacji gdyby wypłacane co roku odsetki (60 zł) były reinwestowane (otrzyma dodatkowo odsetki od odsetek). Wtedy to zysk posiadacza takich obligacji, o ile przetrzyma je do obowiązującego czasu wykupu będzie zawsze taki sam.