Możliwość lokowania pieniędzy na funduszach inwestycyjnych

Możliwość lokowania pieniędzy na funduszach inwestycyjnych

Możliwość lokowania pieniędzy na funduszach inwestycyjnychFundusze inwestycyjne należą do coraz bardziej powszechnych form pozwalających na ulokowanie oszczędności. Są one tworzone i zarządzane za sprawą towarzystw funduszy inwestycyjnych lub zagraniczne spółki inwestycyjne.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne dają jednak w pełni nieograniczone możliwości inwestycyjne. Warto nadmienić, że najwyższą jakość zarządzania oraz odpowiednią dywersyfikację portfela inwestycyjnego to kolejne plusy, dla których warto sięgnąć po to rozwiązanie. Fundusze te emitują tytuły uczestnictwa funduszy, które w sensie prawnym są zbliżone do jednostek uczestnictwa funduszy polskich.

Polskie fundusze

Podobnie jak dla funduszy polskich fundusze zagraniczne realizują cel inwestycyjny, którym jest w zależności od profilu i typu funduszu: osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku, zrównoważony bądź stabilny wzrost zainwestowanych środków, ochrona kapitału przed inflacją bądź bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Zagraniczne fundusze inwestycyjne to możliwość inwestowania w globalne rynki akcji, obligacji, walut, nieruchomości oraz inne alternatywne inwestycje. Dywersyfikacja klasy aktywów inwestycji, a także dywersyfikacja sektorowa oraz geograficzna pozwalają w sposób znaczący ograniczyć ryzyko portfela, a zwiększyć potencjalny zysk z inwestycji.

Różne fundusze

W ofercie dostępne są różne fundusze o innowacyjnych strategiach inwestycyjnych, pozwalające na inwestowanie na rynkach całego świata w różne klasy aktywów w EUR, USD i PLN. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z Prospektami informacyjnymi. Kalkulatory inwestycyjne to rozwiązanie, po które warto sięgać. Za ich sprawą będziemy mogli cieszyć się wyborem najlepszego dla nas rozwiązania. Wiele cennych informacji w temacie dostaniemy ze stron internetowych, które pokazują jaki fundusz inwestycyjny będzie najlepszy.